Herpes simplex (koortslip, genitale herpes) (patientenfolder) (2023)

HERPESprinthomeHerpes simplex (koortslip, genitale herpes) (patientenfolder) (1)

WAT IS HET ?

Herpes is een ziekte die veroorzaakt wordt door het herpes simplex virus (HSV). Dit is een van de meest voorkomende virussen bij de mens en komt overal ter wereld voor. Van het herpes simplex virus bestaan twee typen: type 1, meestal verantwoordelijk voor herpesinfecties van gelaat en lippen, type 2, meestal de oorzaak van herpesinfecties rond de geslachtsorganen. Beide virustypen kunnen in principe elk gebied van huid en aangrenzende slijmvliezen aantasten, zodat bijvoorbeeld ook infecties met HSV type 1 'onder de gordel' voorkomen.

HOE ONTSTAAT HET ?

Wanneer het lichaam wordt besmet met HSV spreken we van een primaire infectie. Een primaire HSV-infectie wordt meestal niet opgemerkt. De infectie veroorzaakt slechts bij ongeveer tien procent van de patiënten lichte verschijnselen. Bij slechts één procent van de betrokkenen gaat de infectie met meer verschijnselen gepaard. Het virus dringt het lichaam binnen via het slijmvlies of de huid. Het duurt in de regel drie tot negen dagen voordat de verschijnselen zich openbaren. Het virus vermenigvuldigt zich in de geïnfecteerde huid of het geïnfecteerde slijmvlies en verspreidt zich naar de lymfeklieren in de buurt van de infectieplaats, die daardoor tijdelijk groter en pijnlijk kunnen worden. Op de infectieplaats ontstaat een ontsteking waarbij vaak blaasjes ontstaan, die in korte tijd troebele pusblaasjes worden en tenslotte indrogen tot korstjes, die uiteindelijk zonder littekenvorming afvallen. Op de slijmvliezen gaan de blaasjes al zeer snel stuk waardoor oppervlakkige zweertjes ontstaan, die uiteindelijk zonder littekenvorming verdwijnen. De meeste mensen worden al op jonge leeftijd door het HSV besmet. Primaire HSV-infecties zijn meestal minder ernstig bij kinderen dan bij volwassenen. De ernst ervan neemt toe met het ouder worden.

Het meest voorkomende klinische beeld van een primaire HSV-infectie is een ontsteking van tandvlees, tong, wangslijmvlies en lippen. Deze kan variëren van enkele slijmvlieszweertjes tot een uitgebreide ontsteking van het mondslijmvlies. Soms verspreidt de infectie zich ook via het bloed naar de rest van het lichaam, wat gepaard gaat met algehele ziekteverschijnselen zoals koorts. Dit laatste komt vooral voor bij patiënten met een gestoorde afweer.

(Video) Nare kwaaltjes: 4 vragen en antwoorden | Keuzehulp | Kruidvat

herpes simplex lipherpes simplex lipherpes simplex lip

Een bijzonderheid bij een HSV-infectie is dat het virus levenslang in het lichaam aanwezig blijft. In een vroeg stadium van de primaire infectie dringt het virus binnen in de plaatselijke zenuwuiteinden en verplaatst zich via de geïnfecteerde zenuwen naar de bij die zenuwen behorende zenuwknoop. Daar blijft het virus in een latente (slapende) vorm, levenslang aanwezig. Het kan zich daar op ieder moment opnieuw vermenigvuldigen en eventueel ziekteverschijnselen veroorzaken.

HOE VINDT BESMETTING PLAATS ?

Het virus heeft buiten het menselijk lichaam slechts een korte levensduur. Besmetting vindt voornamelijk plaats door direct contact met het virus. Besmetting is mogelijk via rechtstreeks huid- of slijmvliescontact (zoenen, seksueel contact), maar soms ook via bepaalde gebruiksvoorwerpen. Ook door aanraking met de vingers van de herpesuitslag (koortsblaasjes, herpeszweertjes of met korstjes bedekte ingedroogde blaasjes) kan het virus worden overgebracht. De mogelijkheid bestaat dat daardoor de herpesinfectie ook op een andere plaats van het lichaam wordt overgebracht.

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN ?

Hoewel herpes meestal in het mondgebied of de genitaalstreek optreedt, kan in principe elk huidgebied van het lichaam worden geïnfecteerd.

Herpes rond de lippen (koortsuitslag)

De meest voorkomende vorm van herhaaldelijk optredende (recidiverende) HSV-infectie is herpes rond de lippen (ook wel koortsuitslag genoemd). Het verloop van herpes labialis is vaak zeer mild, maar soms zijn de aanvallen heftig en veroorzaken ze een cosmetisch sterk ontsierend beeld. Sommige patiënten hebben maandelijks klachten, andere hebben maar enkele malen in hun hele leven last van herpes.

Herpes rond de geslachtsdelen en anus

Primaire herpes rond de geslachtsdelen en de anus heeft gewoonlijk een ernstiger verloop dan een herhaalde herpesinfectie in deze gebieden, hoewel het mogelijk is dat een primaire infectie ook hier zonder verschijnselen verloopt.
Tijdens de primaire of initiële aanval van herpes rond de geslachtsdelen is de baarmoederhals bij de vrouwen en de plasbuis bij de mannen vaker aangedaan dan bij herhaalde infecties. Wanneer herpes rond de geslachtsdelen en anus zich ook het eerst voordoet en de klinische symptomen ernstig genoeg zijn, heeft men te maken met een primaire infectie of met een initiële aanval. Alleen bloedtests kunnen in dit geval uitwijzen of al eerder een herpesinfectie rond de geslachtsdelen of de anus heeft plaatsgevonden.
Het is belangrijk te weten dat tijdens de herpesaanvallen de geslachtsdelen of de anus zeer besmettelijk zijn, waardoor de infectie gemakkelijk kan worden overgebracht bij seksueel contact. Het herpesvirus kan nog worden afgescheiden wanneer de patiënt geen verschijnselen meer van de infectie heeft. Deze zonder verschijnselen verlopende virusafscheiding treedt het meest frequent op gedurende de eerste 3 maanden na een primaire herpesinfectie, vooral wanneer het een infectie met HSV type 2 betreft.

Herpes op andere gebieden van het lichaam

Herpes aan de vinger kan worden opgelopen door zelfbesmetting vanuit een herpesinfectie elders op het lichaam, of door direct contact met een patiënt die een actieve herpes heeft. Deze vorm van herpes wordt vooral opgelopen door doktoren, verpleegsters en tandartsen. Herpes op de billen komt geregeld voor.
Een veel voorkomende voorbode bij een terugkerende infectie op deze plaats is het optreden van pijn laag onder in de rug en diep in het bekken één tot enkele dagen voordat de huidafwijkingen optreden. Een primaire herpes van de billen is ongewoon. Intensief huidcontact tijdens sporten, bijvoorbeeld worstelen of rugby, kan soms aanleiding geven tot primaire herpes op voor herpes ongewone plaatsen op het lichaam.

Herpes bij eczeem

Patiënten met eczeem lopen bij een primaire of recidief herpesinfectie kans op uitbreiding van de herpes over de door eczeem aangedane huidgebieden, waarbij ook de niet door het eczeem aangedane huidgebieden betrokken kunnen worden.

Herpes van het oog

Bij infectie van het oog met het herpes simplex virus is behalve het bindvlies meestal ook het hoornvlies betrokken. De symptomen zijn niet specifiek en kunnen bestaan uit een geïrriteerd rood en tranend oog waarbij er een gevoel bestaat alsof er een vuiltje in het oog zit; licht wordt niet goed verdragen en het zicht kan troebel zijn. Meestal is er sprake van een oppervlakkige aantasting van het hoornvlies, die bij oogheelkundig onderzoek met een lamp is te zien. Soms ontstaat door beschadiging van dieper in het hoornvlies gelegen cellen een wondje, dat bij genezing door de vorming van littekenweefsel aanleiding kan geven tot blijvende beschadiging van het hoornvlies.

Herpes bij pasgeborenen

Wanneer de moeder vlak voor of tijdens de bevalling aan een actieve herpes-infectie rond de geslachtsdelen lijdt, bestaat de kans dat het kind tijdens de geboorte met het herpes-virus wordt besmet en ziek wordt. Wanneer de moeder, bekend met een steeds terugkerende herpes rond de geslachtsdelen, het virus niet aantoonbaar afscheidt, is het risico op besmetting voor het kind te verwaarlozen. De meeste herpes-infecties bij pasgeborenen ontstaan overigens pas in de eerste levensweken doordat de baby dan in contact komt met iemand die herpes heeft. Dat kan dus ook de vader of een kraamverzorgster zijn. Ongeveer de helft van de met HSV besmette pasgeboren kinderen krijgt huidafwijkingen. Daarnaast kunnen de ogen, de mond, de hersenen en de inwendige organen door de infectie worden aangedaan. Onbehandeld geeft een herpes-infectie bij pasgeborenen vaak aanleiding tot blijvende ernstige restafwijkingen of overlijden.

Herpes van de hersenen

In uitzonderlijke gevallen, met name bij patiënten met verminderde afweer breidt de HSV-infectie zich uit naar de hersenen; dit kan zich in principe voordoen bij iedere patiënt. In dertig procent van de gevallen is sprake van een primaire infectie, maar meestal betreft het patiënten op met name middelbare leeftijd met een herhaalde infectie. Herpes simplex encephalitis is een snel en ernstig verlopend ziektebeeld, dat gepaard kan gaan met hoofdpijn, psychiatrische gedragsveranderingen, slikklachten, epileptische aanvallen, halfzijdige verlamming en coma. Het zal in een groot aantal van de gevallen, zonder antivirale behandeling, leiden tot de dood.

HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD ?

De diagnose van een HSV-infectie van huid en slijmvlies wordt meestal op het klinische beeld gesteld. In een groot aantal gevallen van herpes rond de geslachtsdelen is het klinische beeld echter niet duidelijk. Laboratoriumonderzoek kan een, op grond van het klinische beeld, gestelde diagnose ondersteunen of een herpesinfectie aantonen. Microscopisch onderzoek van schraapsels uit huid- of slijmvlieswondjes kan een voor herpesinfectie kenmerkend beeld opleveren. Ook kan een herpesinfectie van de baarmoedermond, d.m.v. microscopisch onderzoek van een uitstrijkje, worden aangetoond. De kweek van het virus is de meest betrouwbare methode voor het aantonen van een herpesvirus-infectie. Door middel van bloedonderzoek kunnen antilichamen tegen HSV worden aangetoond, waarmee achteraf een besmetting kan worden bevestigd.

WAT IS DE BESTE BEHANDELING ?

Er is nog geen goede behandeling voor herpes, in die zin dat het virus gedood kan worden of dat een terugkerende infectie kan worden voorkomen. Wel zijn er medicijnen om de klachten en de gevolgen van de infectie te verminderen. Ongecompliceerde HSV-infecties behoeven in principe geen behandeling. Voor de koortslip zijn er een aantal antivirale crèmes verkrijgbaar bij de drogisterij of apotheek. Omdat de werkzaamheid van deze lokale crèmes tegenwoordig als gering wordt beschouwd, zijn ze niet meer op recept verkrijgbaar, en worden niet vergoed. Bij ernstige infecties kunnen antivirale middelen in tabletvorm worden voorgeschreven, zoals valaciclovir (Zelitrex), famciclovir (Famvir) of aciclovir. Dit heeft alleen zin indien de geneesmiddelen vroegtijdig worden toegediend, binnen 4-5 dagen na het eerste begin van de klachten. Eventuele huidafwijkingen (blaasjes, zweertjes) kunnen worden ingedroogd met zinkolie. Soms zijn pijnstillers nodig (paracetamol). Wanneer er sprake is van regelmatig terugkerende HSV-infecties, dan kan bij mensen met veel klachten gedurende langere tijd een onderhoudsbehandeling met een antiviraal middel gegeven worden, waarmee de regelmatig terugkerende HSV-infecties, zowel in aantal als in duur verminderen.

WAT KAN MEN ZELF NOG DOEN ?

Hoe kan zelfbesmetting worden voorkomen ?

Kom nooit met de vingers aan herpes, dus pulk ook niet aan korstjes. Wanneer een crème of zalf wordt uitgestreken over herpes, gebruik dan bij voorkeur een wattenstaafje. Wanneer u cosmetica in het gelaat aanbrengt of verwijdert, vermijd dan elk contact met de herpes. Gebruik geen lipstick zolang er herpes op de lippen aanwezig is. Vermijd bij wassen elk contact tussen herpes en washandje of handdoek. Was na contact met herpes onmiddellijk uw handen.

Hoe kan besmetting naar anderen worden voorkomen ?

Wanneer u koortsuitslag aan de lippen heeft, houd dan toiletartikelen, eet- en drinkgerei strikt voor privégebruik; zorg ervoor dat niemand anders ze gebruikt en was ze direct na gebruik goed af. Vermijd rechtstreeks contact met de lippen van anderen; vermijd bijvoorbeeld zoenen. In het geval van herpes rond de geslachtsdelen moet worden afgezien van seksueel contact, totdat alle afwijkingen geheel zijn genezen.
Voorkomen is beter dan genezen. Herpes rond de geslachtsdelen is meestal geen ernstige, maar wel een vervelende geslachtsziekte. Het gebruik van een condoom verkleint de kans om besmet te raken.

Hoe kan herpes bij pasgeborenen worden voorkomen ?

Elke infectie bij een pasgeborene kan ernstig verlopen, omdat het afweermechanisme tegen bacteriën en virussen nog niet volledig ontwikkeld is. De gevolgen van een HSV-infectie bij een pasgeborene kunnen zeer ernstig zijn. U mag dus in het geval van koortsuitslag aan de lippen een pasgeborene niet zoenen.
Het is van belang dat een zwangere vrouw aan haar verloskundige of arts meldt of zij of haar partner ooit herpes rond de geslachtsdelen heeft gehad. Een bevalling met behulp van een keizersnede kan nodig zijn om herpes bij pasgeborenen te voorkomen. Mannen met een terugkerende herpes rond de geslachtsdelen moeten bij geslachtsverkeer met hun zwangere partner gebruik maken van condooms.

WAT ZIJN DE VOORUITZICHTEN ?

Wie eenmaal met het herpesvirus is besmet, draagt het virus levenslang bij zich. De meeste mensen hebben daar in het geheel geen last van. Bij sommigen treedt af en toe reactivatie op. Bij een zeer kleine groep gebeurt dat zo vaak en zo hevig dat men daar echt last van heeft. Op den duur nemen de aanvallen echter ook bij die mensen in ernst en aantal af. Door verschillende prikkels, waaronder koorts, zonlicht, menstruatie of stress kan bij hen het virus opnieuw worden geactiveerd, waarna het zich vanuit de zenuwknoop via de zenuw naar al eerder besmette huid of slijmvlies verplaatst. Hier kan dan een voor HSV-infectie kenmerkende ontsteking optreden.

FAQs

What is the portal of entry for herpes? ›

The portal of entry in HSV-1 infections is the oronasal mucosa, where the virus spreads rapidly with productive, lytic infection of epithelial cells [2].

What is the structure of herpes simplex? ›

Herpesviruses have a unique four-layered structure: a core containing the large, double-stranded DNA genome is enclosed by an icosapentahedral capsid which is composed of capsomers. The capsid is surrounded by an amorphous protein coat called the tegument. It is encased in a glycoprotein-bearing lipid bilayer envelope.

What is the pathology of herpes? ›

The histology of herpes infections is very distinctive. The low power pattern of a typical lesion is of an intraepidermal blister (Figure 1). The key feature is acantholysis with solitary keratinocytes within the blister cavity (Figures 1,2,3). Keratinocytes will show nuclear changes in viral infection.

Can herpes affect the heart? ›

Either of these things can disrupt the flow of blood which can in turn lead to irregular heartbeat or heart palpitations. Another possible indirect connection is that herpes often leads to fatigue and/or fever, both of which can cause heart palpitations.

Can a nurse get herpes from a patient? ›

Nurses are at risk for HSV unless they practice careful hand washing and wear gloves on both hands when handling respiratory tract secretions or placing their fingers in patients' mouths.

Is herpes simplex always an STD? ›

Genital herpes is a sexually transmitted disease (STD) caused by the herpes simplex virus type 1 (HSV-1) or type 2 (HSV-2).

What part of the body does herpes simplex affect? ›

Herpes sores usually appear as one or more blisters on or around the genitals, rectum or mouth. This is known as having an “outbreak”. The blisters break and leave painful sores that may take a week or more to heal. Flu-like symptoms (e.g., fever, body aches, or swollen glands) also may occur during the first outbreak.

Is herpes simplex for life? ›

There is no cure, so people infected with herpes have it forever. Though the virus is rarely life-threatening for most people with it, it's extremely dangerous for pregnant women. A virus flare-up during pregnancy increases her risk of premature labor and an unborn baby can get a deadly infection in the womb.

What is the root cause of herpes? ›

You can get genital herpes after coming into contact with HSV-1 or HSV-2. Most people get genital herpes from HSV-2, which they get during sex. If someone has a cold sore and performs oral sex, this can spread HSV-1 to the genitals, and cause herpes sores on the genitals.

Can dehydration cause herpes outbreaks? ›

Once HSV infects a person, the virus remains inactive in the surrounding nerves of that person. This inactive virus can reactivate and cause recurrent outbreaks in the same area that was initially infected. Stress, dehydration, sunburns, and being sick are all triggers for an outbreak.

Does herpes change your life expectancy? ›

It does not cause long-term ill health or affect longevity of life. People who get genital herpes can and do lead perfectly normal lives.

How does herpes damage the brain? ›

After a primary infection, HSV-1 hides in neuronal tissues and reactivates under immune suppressive conditions that may cause encephalitis, leading to permanent brain damage, memory loss or even death. Herpes is a common infection, even in healthy individuals, and is rarely lethal.

Does herpes affect physical health? ›

Genital herpes can lead to complications, especially the first time you have it. The possible complications include vaginal yeast infections (“thrush”), bladder problems with trouble urinating, and – in rare cases – meningitis. Complications are very rare in later outbreaks.

Do I have to tell my Obgyn I have herpes? ›

"Tell your doctor if you or your partner have herpes or if you may have been exposed. By knowing, we can take extra precautions to reduce your baby's risk of infection during delivery and in their first few weeks at home."

Do you have to tell someone you have herpes legally? ›

You are only required to tell the person you have herpes if you engage in sexual conduct.

How do you live with someone with herpes? ›

Brayer encourages the same safe practices for both oral and genital herpes: Don't share personal care items. During outbreaks, avoid infecting others. For genital herpes, forgo sex or use condoms from the first signs of an outbreak until the sores clear up. Also consider your communication options.

Can I still receive oral with herpes? ›

Oral herpes is transmitted through direct contact between the contagious area and broken skin (a cut or break) and mucous membrane tissue (such as the mouth or genitals). In other words, HSV can be passed on through kissing or oral sex.

What type of herpes is not an STD? ›

Although HSV-1 isn't technically an STD, you can potentially catch the virus through sex. If you receive oral sex from a person with HSV-1, there's a risk that the virus could make its way into your body through their saliva. When you acquire HSV-1 through oral sex, it leads to genital herpes rather than cold sores.

How does your body feel with herpes? ›

At first, you might develop some flu-like symptoms. Then you might feel itchy or have an uncomfortable feeling around your genitals or mouth before the lesions appear. Future outbreaks are likely to be milder and resolve faster. You may have heard that herpes is only contagious during an outbreak.

How does herpes simplex make you feel? ›

The following are the most common signs and symptoms of a recurring oral herpes simplex virus infection. Initial redness, swelling, heat/pain or itching may develop in the area where the infection will erupt. Painful, fluid-filled blisters may appear on the lips or under the nose.

Can herpes simplex make you sick? ›

The blisters open and become sores. The sores turn crusty and heal slowly over 1 to 2 weeks. By 3 weeks, the sores have completely healed without leaving a scar. Sometimes flu-like symptoms, such as swollen glands, headache, body aches and fever also develop.

Can I spread herpes to my family? ›

Herpes spreads through close contact with a person who has the infection. The virus can be found in skin and saliva. If you have herpes simplex, you are most likely to pass the virus to another person when you have sores. But you can infect someone else even if you have no symptoms.

Are we close to a cure for herpes? ›

Herpes is an infection that results from one of two types of herpes simplex virus. The symptoms may appear as oral herpes or genital herpes. Herpes can hide in the nerve cells for a long time before activating, which makes finding a cure challenging. There is currently no cure, but research on vaccines is ongoing.

Where does herpes hide in the body? ›

Once you've been infected with a herpesvirus, like the virus that causes cold sores, it takes up permanent residence in your body, hiding quietly in your nerve cells until the next outbreak.

Is herpes caused by stress? ›

RESULTS OF clinical studies have long suggested a link between stressful life experiences and the recurrence of oral or genital herpes simplex virus (HSV) lesions.

Does everyone have herpes in their body? ›

Most adults carry at least one form of herpes virus, if not more. You may also find comfort in knowing that when symptoms are present, the first outbreak is generally the most severe. Once the initial outbreak clears, you may not experience another flare-up for many months, if at all.

What are the long term risks of herpes? ›

Severe disease

Rare complications of HSV-2 include meningoencephalitis (brain infection) and disseminated infection. Rarely, HSV-1 infection can lead to more severe complications such as encephalitis (brain infection) or keratitis (eye infection).

What happens if herpes goes untreated? ›

Herpes can be painful, but it generally does not cause serious health problems like other STDs can. Without treatment, you might continue to have regular outbreaks, or they could only happen rarely. Some people naturally stop getting outbreaks after a while. Herpes typically does not get worse over time.

Does herpes weaken your immune system? ›

Herpesviruses owe their successful spread to their complexity, which has enabled them to effectively slow down the human immune system in several different ways.

Why does my herpes keep flaring up? ›

Triggers for recurrence — Illness, stress, sunlight, and fatigue can trigger recurrent herpes outbreaks. In women, menstrual periods may trigger an outbreak. When did I become infected? — The first time a person has noticeable signs or symptoms of herpes may not be the initial episode.

Can herpes affect your bowels? ›

They found that the herpes virus spread from the genitals to nerves in the spinal chord, and then on to neurons in the colon, killing them. The damage to the colonic neurons prevented the movement of food along the digestive tract, leading to an enlarged colon and disease.

How does herpes enter the cell? ›

HSV virions can enter into cells via a pH-independent fusion of viral envelope with the plasma membrane (I) or alternatively, via an endocytic pathway that may be phagocytosis-like (II) in terms of the viral uptake.

What is the portal of entry for viruses? ›

Common portals of virus entry. Viruses are able to gain entry into the body through a variety of different portals. These include the respiratory tract, gastrointestinal tract, or genital tract, as well as infection of the skin or underlying subcutaneous tissue.

What is a portal of entry for infection? ›

The portal of entry refers to the manner in which a pathogen enters a susceptible host. The portal of entry must provide access to tissues in which the pathogen can multiply or a toxin can act. Often, infectious agents use the same portal to enter a new host that they used to exit the source host.

What is an example of a portal of entry for an infection into the body? ›

Portals of entry into the human body include: Inhalation (via the respiratory tract) Absorption (via mucous membranes such as the eyes) Ingestion (via the gastrointestinal tract)

What happens to the body during herpes? ›

Herpes sores usually appear as one or more blisters on or around the genitals, rectum or mouth. This is known as having an “outbreak”. The blisters break and leave painful sores that may take a week or more to heal. Flu-like symptoms (e.g., fever, body aches, or swollen glands) also may occur during the first outbreak.

Does herpes multiply in the body? ›

No. Genital herpes cannot be transmitted to another part of your body such as your arm, leg or hand after the first infection occurs. If you have genital HSV II, you will not get HSV II at another site in your body. The immune system produces antibodies that protect other parts of your body from infection.

What are the 3 main ways infection can get into the body? ›

Germs can spread from person to person through: the air as droplets or aerosol particles. faecal-oral spread. blood or other body fluids.

What are the 4 portals of entry? ›

The mechanism by which the pathogen moves from the reservoir into the patient is known as transmission such as by drinking contaminated water. The portals of entry are mucosal, respiratory, gastrointestinal, genitourinary, and cutaneous.

What are the 4 types of infections? ›

Infections are common. From ear infections and the flu to COVID-19, chances are we all have had at least one at some point. Viral, bacterial, fungal, and parasitic infections can all trigger sepsis.

What is the most common portal of entry for infection? ›

One of the most common portals of entry is the mucous membranes, especially those of the respiratory, gastrointestinal, and urogenital tracts. Another important portal of entry is the skin. Penetration of the skin occurs during a wound or by a hair follicle.

What is the most common portal of entry for nervous system diseases and why? ›

Bacteria invade the CNS following direct inoculation of the brain parenchyma or by spread from a focus of infection outside the CNS. Hematogenous spread is the most common route, and the upper respiratory tract is the most common source of entry of microorganisms.

What are the five routes of infection? ›

The transmission of microorganisms can be divided into the following five main routes: direct contact, fomites, aerosol (airborne), oral (ingestion), and vectorborne.

How do you stop a chain of infection? ›

Break the chain by cleaning your hands frequently, staying up to date on your vaccines (including the flu shot), covering coughs and sneezes and staying home when sick, following the rules for standard and contact isolation, using personal protective equipment the right way, cleaning and disinfecting the environment, ...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 02/18/2023

Views: 6308

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.