Herpes: 10 x de waarheid over deze veelvoorkomende soa. (2023)

10 x de waarheid over herpes

Wat is waar en wat niet?

Hoe krijg je herpes? En kun je van een koortslip ook herpes op je vagina, penis of anus krijgen? Gaat herpes weer over? En hoe kun je het doorgeven? Er is veel verwarring over de soa herpes. Wat is waar en wat is niet waar?

We leggen 10 stellingen aan je voor. Zo weet je hoe het écht zit met herpes.

1. Een koortslip is hetzelfde virus als herpes op of in je vagina, penis of anus

Waar:

Dit is hetzelfde virus. Heb je herpesblaasjes op je lip of in of rond je mond? Ga dan niet zoenen, beffen, pijpen of kontlikken. Of met je handen aan de blaasjes zitten en daarna aan je vagina, penis of anus of die van iemand anders. Zo voorkom je dat je de soa herpes krijgt.

Heeft iemand met wie je seks hebt herpes op de vagina, penis of anus? Ga dan niet beffen of pijpen. En zit er niet met je vingers aan, want daar kun je weer mee aan je mond zitten. Zo voorkom je dat je een koortslip krijgt.

Heb je blaasjes door herpes op je vagina, penis of anus? Dan kun je beter geen seks hebben tot de blaasjes weg zijn. Een condoom beschermt je niet 100%.

Check de symptomen van herpes

2. Als je een condoom gebruikt, kun je geen herpes krijgen of doorgeven

Niet waar:

Je kunt ook herpes krijgen en doorgeven als je seks met een condoom hebt. Wel verklein je de kans op herpes als je een condoom gebruikt. Maar het beschermt je niet 100%. Het virus kan buiten de rand van het condoom zitten. Ook kun je via je vingers en mond herpes doorgeven. Heb je blaasjes in of rond je vagina, penis of anus? Dan kun je beter geen seks hebben. Heb je een koortslip? Dan kun je beter niet beffen, pijpen, kontlikken of zoenen.


Hoe voorkom je herpes?

3. Je kunt herpes alleen doorgeven als je klachten hebt

Niet waar:

Je kunt herpes ook doorgeven als je geen klachten hebt. De kans dat je het doorgeeft is dan wel veel kleiner dan wanneer je klachten hebt. Heb je blaasjes of zweertjes? Dan is de kans om het door te geven groter. Je kunt dan beter geen seks hebben. Een condoom beschermt je niet 100%.


Check de symptomen van herpes

Moet jij een soa-test doen?

Anoniem en persoonlijk advies

Onveilige seks gehad met iemand die herpes heeft? Of heb je symptomen die op herpes lijken? Check of je herpes kunt hebben. En misschien ook andere soa’s. En of je een soa-test moet doen bij je huisarts of de soa-poli van de GGD.

Doe de soa-check

4. Van een koortslip kun je herpes aan je vagina, penis of anus krijgen

Waar:

Je kunt het virus van de blaasjes in, op of rond je mond verspreiden naar je vagina, penis of anus. Dit kan bijvoorbeeld met je vingers of een seksspeeltje.

Je kunt het virus doorgeven door pijpen, beffen, kontlikken en zoenen. Ook met je vingers kun je het doorgeven. Heb je een blaasje op je lip? Als je pijpt of beft kan het virus op je vagina, penis of anus komen. Andersom kan ook: je kunt van de soa herpes ook een koortslip krijgen via beffen, pijpen, kontlikken of je vingers.


Wat is veilige seks en wat niet?

5. Heeft je partner opeens herpes? Dan is 1 van jullie vreemdgegaan

Niet waar:

Herpes kan al jaren in je lichaam zitten zonder dat je klachten hebt. Dus ook al voordat jullie een relatie kregen. Soms krijg iemand pas veel later blaasjes of zweertjes. Je kunt het op dat moment wel makkelijker aan elkaar doorgeven. Toch kan het zijn dat 1 van jullie herpes heeft gekregen door seks met iemand anders. Maar dat hoeft niet per sé zo te zijn.


Hoe voorkom je herpes?

6. Je kunt niet van herpes genezen

Waar:

Herpes blijft voor altijd in je lichaam. Je kunt er niet van genezen. Je kunt altijd weer klachten krijgen. Blaasjes of zweertjes gaan vaak vanzelf weer over.

Heb je erge klachten? Dan kun je daar voor behandeld worden als je dat wilt:

 • Heb je last van blaasjes op je vagina, penis of anus? Dan kun je er een crème op smeren die de blaasjes uitdroogt.
 • Zijn je klachten erg en is het de eerste keer dat je een herpes-aanval hebt? Dan kun je van je huisarts of GGD-arts een kuur krijgen. Die helpt het virus te remmen en de klachten te verminderen.
 • Heb je blaasjes die pijn doen? Dan kun je daar pijnstillers voor krijgen.

Hoe behandel je herpes?

7. Als ik supergezond leef, voorkom ik een uitbraak van herpes

Deels waar.

Leef je gezond met weinig stress? Dan is de kans dat je klachten van herpes krijgt veel kleiner. Maar je kunt wel klachten krijgen.

Op deze momenten kunnen blaasjes sneller komen:

 • Je bent ongesteld
 • Je hebt griep
 • Je bent gestrest
 • Je weerstand is om een andere reden lager

De eerste aanval van herpes in of op je vagina, penis of anus is meestal het heftigst.


Wat als je toch klachten krijgt?

8. Huisgenoten van iemand met herpes kunnen ook herpes krijgen

Niet waar:

Je geeft herpes niet door doordat je in dezelfde ruimte bent. Zodra het virus je lichaam verlaat, sterft het. Heb je herpes? Dan kun je veilig een douche, wc, wasmachine of zwembad delen met anderen. Pas wel op met zoenen bij een koortslip. Blaasjes en zweertjes kun je makkelijk doorgeven. Heb je blaasjes op of in je vagina? Dan kun je beter geen seks hebben, totdat het over is.


Hoe krijg je herpes?

9. Herpes is een gevaarlijke soa

Niet waar:

Herpes is niet gevaarlijk. Je kunt er niet aan doodgaan of hele erge klachten van krijgen. Maar de klachten zijn wel vervelend. Blaasjes of zweertjes kunnen pijn doen in of op je vagina, penis of anus. Soms krijg je koorts en opgezette klieren. En het kan terugkomen. Heb je klachten? Dan kun je beter geen seks hebben, totdat het weer over is.
Heb je 6 keer per jaar of vaker een herpes-aanval? Overleg met je huisarts of je medicijnen kunt slikken om te voorkomen dat je herpes krijgt.


Bekijk meer symptomen van herpes

10. Ben je zwanger? Dan kan herpes gevaarlijk zijn voor je kind

Waar:

Herpes tijdens de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor je baby. Als je herpes hebt, maakt je lichaam zelf stoffen aan die je kind beschermen tegen dit virus. Maar soms kun je toch herpes doorgeven aan je kind.

Vooral als je later in je zwangerschap bent en je hebt voor de eerste keer herpes. Je lichaam heeft dan vaak niet genoeg tijd meer om alle stoffen te maken die je kind beschermen tegen herpes. Je kunt het dan tijdens je bevalling makkelijker doorgeven.

Ben je 34 of meer weken zwanger? En heb je voor het eerst herpes in of op je vagina of anus, met blaasjes? Vertel dit dan meteen aan je verloskundige of gynaecoloog. Die kijkt of een keizersnee nodig is. Zo is de kans kleiner dat je herpes doorgeeft.

Heb je klachten van herpes? En wil je zeker weten of ze niet gevaarlijk zijn voor je kind? Dan kun je dit altijd met je verloskundige of gynaecoloog bespreken.

Meer weten over herpes?

Symptomen, behandelen en voorkomen

Wil je meer weten over herpes? Over hoe je het krijgt en wat de symptomen zijn? Of over hoe je herpes behandelt en wat je kunt doen om deze soa te voorkomen?

Lees meer over herpes

Vraag over herpes?

Maandag t/m vrijdag:
15:30 tot 17:30 uur

Je kunt ook bellen op
0900 - 204 2040
ma - wo: 9:30 tot 15:30 uur
do - vrij: 13:30 tot 15:30 uur
10 cent p.m. plus eventueel kosten van je provider

Of stuur je vraag naar:infolijn@soaaids.nl
Je krijgt binnen 2 werkdagen antwoord.

Voor professionals

Informatie voor professionals

 • Herpes: onderzoek en behandelen

 • Soa's voorkomen

 • Richtlijnen voor huisartsen en andere professionals

 • Meer voor professionals

Deze pagina is bijgewerkt op 10 september 2020.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 01/31/2023

Views: 6312

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.